About THREAD / Tillväxt Botkyrka

THREAD hjälper ledare ut ur ”survival mode” så att de istället kan fokusera på hur de vill bidra till en positiv utveckling - för sig själva, sina anställda och samhället i stort. Vi agerar även initiativtagare och drivkraft i samverkansprojekt som möjliggör företags lokala samhällsengagemang. Ett sådant projekt är Tillväxt Stockholm, där näringslivet samverkar med stockholmskommuner som vill möjliggöra för entrepenörer att anställa fler. I samarbete med We Link Sweden rekryterar vi nu ett team för inför lansering i Botkyrka kommun. Läs mer här!

Current openings

No open jobs at this moment